Rotuman Graves on Thursday Island

Download full size image

HOF OLE SITIVENI, IA ALA E RANI 21 NE NOVEPA E FAU 1893 ON MAFUA FAU 24 IA AASU E RANI 5 NE JUNE FAU 1869