FIJI ROTUMAN ASSOCIATION


DAY ONE - FRIDAY 11 MAY 2007

08.00 am Rihapa la sae la tog’akia te ne osim se teran ta.

Tog Saio' on Lariri

 

2.00 - 3.00 pm Tog saio' 'on lariri'i ( 6 – 11 years) Itu' 'ut le' fol (3)

(A) Rogrog ne hanua ma hanuju

(B) Sasi ma hagota

(C) Ufa, Veko ma 'Ai

(D) History

(E) General

Official Opening

1. Master of ceremony - Pasirio Samisoni / Taito Jione

Refreshments to be served during entertainment for the VIP Rihapa

7. 1st Maka (Brisbane Rotuman Assn.) - 4.35 – 5.20 pm

8. 2nd Maka (Suva No'tau Assn.) - 5.25 – 5.55 pm

9. 3rd Maka (Suva Oinafa Assn.) - 6.00 – 6.30 pm

Note: Kaumakagat mak ma vah ma na ‘oris nate ta. Nate ’atakoa la he’ak ma fa’ se haf ta. nate ta la pa ‘e Day Two (one hour before the closing)


DAY TWO - SATURDAY 12 MAY 2007

Opening Day 2

1. Rotu - 09.00 – 09.15 am (Fa ha'a)

2. Fäega - 09.15 – 09.20 am (o'o' ne Oinafa)

3. 1st Maka (Suva Itu'ti'u Assn.) - 10.00 – 10.30 am

4. 2nd Maka (Suva Malha'a Assn.) - 10.35 – 11.05 am

Cultural Games etc. - 11.10 – 12.20 pm

  • Hai'ofiag 'ol niu x 3 (below age 35 & above 35)
  • Sia' rahi – le' fol (3)
  • 'Oi niu – le' fol , soa' niu ma kota 'oi (niu he fol)
  • Hai'ofiag hahau 'afa x 6 (fa ma haina – any age)

L U N C H B R E A K

5. 3rd Maka ( Suva Pepjei Assn.) - 1.30 – 2.00 pm

6. 5th Maka ( Suva Itu’muta Assn.) - 2.05 - 2.30 pm

7. Official Closing - 3.00 pm


(song) “Atumotu Helava La Kele”

8. Presentation of the Trophy and all other prizes by the Chief Guest – itu'ut ne maro 'e nate. (Trophy ne nate donated by – Brisbane Rotuman Ass)

9. Mak Fifisi - 6.30pm – 11.00pm