Rotuman Graves on Thursday Island

Download full size image

HOFU OLE REMASAU IA ALA E FABUERI TERANI E 11 1889 ONO MAFUA FAU 16