'Atumotu Helava la Kele

1. 'Atumotu helava la kele
pani sio 'e tafa ne hule
Pua, ragakari, hata mara ma tiere

Rotuma 'otou hosa ne 'ai pumuet

Chorus:

Helava ne, 'os hanue
Rogo lelei ne 'oris garue
Kalua 'e, hanisi ne
Gagaja la 'utuen se rere

Asa ne 'otou hosa ne 'ai
Pumuet, ne gou he'a la kele
Rotu-ma 'otou 'atumotu
Helava la kele
La rogoena 'e 'oris garue

2. Pani 'e kia'a ne asoha
Fisi ma'a lelei ka helava
Rava ne mairo, kori sea ma 'aipoa
Hili kalu 'e laloga ne Rotuma

3. Tukuena 'e peau ne lala
Tae la maoena se laloga
'Otou hosa ne 'ai pumuet ka a'helava
Isalei Rotuma la gou se mao'akia


1. An island so beautiful to see
In the light of the moon
Sweet fragrance of frangipani, ginger, ripe pandanus and gardenia
Rotuma my precious sweet bloom

Chorus:

So beautiful our home
Flourishing and prosperous
Embraced and filled with love
God be praised

The name of my precious sweet bloom
I so treasure and long to see
Rotuma my home
So beautiful to see
May it continue to prosper and grow

2. Lit by the red glow of sunset
Radiant and beautiful
Trails of perfumed flowers
Adorn and permeate throughout Rotuma

3. As the waves drew me away
It soon fades from the horizon
My precious and beautiful flower
My beloved Rotuma I will never forget


Translation by Ravai Shaw

Rotuman Music
Albums and Songs
Lyrics Index