Lyrics to Rotuman Songs

We are indebted to Dan Rafai, who collected these songs, to Mahlon Isimeli, who sent them to us, and to Ravai Shaw for checking the Rotuman spelling. We have chosen not to use Churchward's diacritics (dots and macrons) to keep things simple, and we apologize for errors that we may have introduced in transcribing the words. We welcome corrections to these songs as well as lyrics to additional ones.

Alan ma Jan


Rotuman anthem: 'Atumotu Helava la Kele

 1. A'faim Ko Gagaja
 2. Ag Ne Os Hanua
 3. Ahai Ta Siriena
 4. Ahaita Siriena E Haua
 5. Amis Surumea Se Hanue Te
 6. Avat Asta Pan Se Solo
 7. E Avat 'Ou Kaumane'aga La 'E Sala
 8. E Avat Ne Hainoaga
 9. E Terani Sapato, Ka 'On Ri Ta Hoihoi
 10. Fahapa Lamlama
 11. Fahepa'akia 'Ipe
 12. Far Ne Safu Te Papiloni
 13. Fohot Se Haharagi
 14. Fora Hanishi
 15. Forau Tonga Ta Puena Se Rotuma
 16. Fu'uou Ko Rotuma - Hef Rani
 17. Fui Ie' Ta
 18. Fupu Mukamuka 'E Laloga Ne Rotuma
 19. Furifuri Ne Ava - Hef Rani
 20. Gagaj Ne Rotuma 'Inea 'Is Alalum
 21. Goah Sio Se Vai-Sa-Rere
 22. Gou Monmon Het La Ma
 23. Gou Ne Io Ma Se Ae
 24. Haina Os Ma Leum La Manea
 25. Hainoaga Fakamuri E Oinafa
 26. Han Tei Otou 'Ofa Se 'Ae
 27. Hantei 'Ae Se Pikoi
 28. Hanua Te'isi Hanua Helava
 29. Hata Mara
 30. He'oagea - Takmatarua Ne Rotuma
 31. Hefu Ma Hula - Takmatarua Ne Rotuma
 32. Helava Hule Tae La Hofu
 33. Helava Ne Asoha
 34. Hi'ie, Hia-'E
 35. Hilihilia Hanisi La' Se Fiti
 36. Hoipoag Se Feavai
 37. Honeymoon Ta
 38. Hosa Ne Rotuma - Hef Rani
 39. Hoti Se Taurani
 40. Hula Isa Hula
 41. Hula Ma'ama'a
 42. Isa-Lei Bulou Ka Gou 'Inea 'Otou A'ahae Kal Soko
 43. Isa-Lei Nafrue
 44. Isa-Lei Rotuma (version 1)
 45. Isa-Lei Rotuma (version 2)
 46. Isle Of Rotuma - Hef Rani
 47. Kato'ag Helava
 48. Kesmasi
 49. Kia'a Ne Asa - Takmatarua Ne Rotuma
 50. Koroa Ne Ran Furia 'On Maeva (version 1)
 51. Koroa Ne Rani Furia 'On Maeva (version 2)
 52. La' Mane'a Fua Se Rotuma
 53. Lagi Te Maurea
 54. Leum Ma Faega 'E Mose
 55. Li'mara'e
 56. Malu Fakafamori E Tuufaga
 57. Manu 'E Rere Ne Tanu
 58. Maur Te'is Ma ' On' Amnaki
 59. Mia'sio La Ren 'Ia Hanua
 60. Mijaran Ne A'ita
 61. Mijarani Ne Sapato
 62. Moea-Tiktik Ia Ta Tupu'e
 63. Mou Ne Kava
 64. Muri A'helava, Hune' Ele Fis Ma'a
 65. Naag Ne Rotuma
 66. Noa'ia Ou Fou Gagaja
 67. Nusuret Ne Gou La Suretou
 68. Oaf'ofoag 'On Fa
 69. Osi La Vasa 'E Tan
 70. Osia La La'as Ko Haua
 71. Otumotu Helava
 72. Ouou Ma Feufeu'ak
 73. Parataisi
 74. Pearly Shells
 75. Pog 'Eseat Se 'Oroi
 76. Pogi Ne A'ita
 77. Pogi Ne Hula Ma'ama'a
 78. Pogi Ne Ran Folu
 79. Pusio Se Oinafa
 80. Rakitefurosio Ma 'Eatoso
 81. Ran Ta 'Ana
 82. Re'auas Ma Te'ne Au Fau Gagaja
 83. Rere Te Uea
 84. Riamriam Ne Rante'
 85. Rogomea Hulet Tae Tanue
 86. Rotuma
 87. Roua Ufe Te Suva - Takmatarua Ne Rotuma
 88. Sala Sousou
 89. Sap'aki Se Ia
 90. Saula
 91. Siliva Ma Koula
 92. Sine Te Rotuma
 93. Suamea 'E Tonga
 94. Suamea 'E Vaka
 95. Suisui 'Akia -Takmatarua Ne Rotuma
 96. Suisui'akia Se 'Ou O'rua
 97. Surakiof Gou
 98. Taka Se Tieta
 99. Te Aire Ou Hanueta Sousou
 100. Te Fo'ou Surumea Se Rotuma
 101. Teran A'su' On Herte-E-E.
 102. Toa' Ne 'Os Gagaja 'E Kainaga Isireli
 103. Tukuena Ma Sina Ashoha
 104. Utut Ne Ia Noho
 105. 'Ae Ko Sine Te Haroia
 106. 'Amis Leuof Se Malhaha
 107. 'Atumotu Helava (version 1)
 108. 'Atumotu Helava (version 2)
 109. 'E Far Ne Safu Te Papilon
 110. 'E Na Av Kesmasi, Av Ne 'Oaf'ofa
 111. 'E Southern Hemesfia
 112. 'Is A'foi Se Ta Rogrog
 113. 'Ofiof Se Rere La Hainoaga
 114. 'Opomea Rotuma
 115. 'Otou Rotuma
 116. 'Ou Hanisi Ta Ofien 'E Gou
 117. 'U'u Faka Fana Se Tuktuk Ne Kava
 118. Rotuma 'otou hanuet ne mou se gou!

 

 

Rotuman Music
Albums and Songs