A'faim Ko Gagaja

 1. A'faim ko Gagaja
  Se kamataga ne Rotuma
  Rotu ma rako ne kat pupuara
  Haipeluga ne 'is re'ia
  Fakikia se mane'a
  Ta'a kamataga ne 'osa hanua

 2. Tauna'imea 'osa Gagaja
  Ma leua la la'a se vasa
  La ao'akia 'osa hanua
  Ka ta'ia 'e haipepuluga
  Ma re pure mam'asa
  Furmaria ma alalum te noanoa

 3. Saghulut-ma-val, valaghul-ma-ta
  Gagaj Rotuma 'e vas
  Ka leumea la na'ia Rotuma
  Ka sei ta 'isa la sapoa
  Pala hanis ne Rotuma
  Ko 'ana puer kikia se Gagaja

 4. Ao ma rae sio hanuet
  Po ma sap'ak ta
  Teran ta'ag saghul-ma-fol ne Mei
  Kokon ma ru ne huget
  Leumea la ofien
  Ko Rotuma po vahia 'ona pure

 5. Mi'a, jarava ma fisi
  Toto, tanu ma hanisi
  Fakio'oag te is na vah se Sauhani
  Fu'akia ta 'on riit
  Ia ne purea ma garue'akia ma 'io 'io sin