Ag Ne Os Hanua

  1. Ag ne os hanua sok faeag mumua
    Suf han ta la on rua
    Oiou ena inoso ke ne te a sunuhuga

  2. Ahae se faeag re ut ne aur nah
    La ufu se ala
    Rotu ta sala ne la poia pureaga


Rotuman Music
Albums and Songs
Lyrics Index