Ahai Ta Siriena 'E Haua

 1. Ahai ta siriena 'e Haua
  Vakaia Rotuma
  Suinemafa hura han te 'otar re kaluga

 2. Gou ahae ma se pog het
  Is la se 'ou hanua
  Sur se otou huga
  Sur se 'ou hanua
  Han te 'itar haikapuga

 3. Chorus
  Isa Adi Miss Tai Dear
  Ka gou la a'hae tapen se 'ae ko sina
  Se 'au lio maru
  Ka mami 'e faega
  Foro fisi peka gou he'a
  Lalavi ne tavake
  Ma gou tokatou
  E la  a'hae se ta han 'esea