E Avat 'Au Kaumane'aga La' 'E Sala

 1. E avat 'ou kaumane'aga la 'e sala
  Ir se 'or surumea se 'ou Sulura
  'Ou hensasiga la manea' ma kahkaha
  Itake ma gou rae se 'aea

 2. Chorus
  'Osa noho ne kat pora la roa
  'Ou lelei ma 'ou helava
  Na 'atakoa ma 'amis noh 'oaf ma kikia

 3. E avat ne gou la' la noho pu'ata
  Ia' se ufa ne gou 'e ufagaa
  Hanisi siriena 'e maeva
  Itake ma gou rae se 'aea

 4. 'On faega 'ofa ne 'ea 'ae 'ea
  Teranit hele'um 'itar la vaea
  Mauri terani 'eagke la tupu'a
  Sui ne mafa tae la huran