E Avat Ne Hainoaga

Tune: Amazing Grace
Manatu: Gagaj Tomanau (Fai)

 1. Avat 'ae hainoaga ma gou ko Sina la hoi'au
  Otou huga ne 'afafa ma ta gou ou
  Gou fur se ma la hoietou
  Ka hantei 'ae sasapoa gou
  Gou ouetou ne gou ko hantei
  Ae tae la roua

 2. Ka he'a ma fatumanava te po la saposapo'akia
  Gou la na la re afaga 'otou hanisi
  Fau fol 'e hanua fifisi ka la ofiofi 'e kisi
  Otou hanisi kal mao ra ko roso fisi

 3. Ka fau fol ne ae la ho' la noho'aki 'e ranirani
  Ae furi'aki la gou la noh ma la taritari
  Ou faega ko le'e hani
  La noanoa la maoki
  La sok se avat 'itar la haipoag hoiaki

 4. Faega musu musu'akia
  Faega nae hainoaga
  Gagaj hanis ma mata'ua 'ae ko Sina
  Au la'o la'o e vasa la mata'ua 'ae 'e sala
  Ka gou la fu' ma a'hae'akia 'ae se gagaja