Fora Hanisi

 1. Fora hanisi naam me
  Ho'a silivet se ri Ha' te
  La re afagan Gagaj Saurifane 'e kuruse

 2. Ri rotu lamalama
  Riit ne fupei het ma uaj he
  La forafora ava ne Misa ma Taute

 3. Padre Pedro ma Kirifono
  Re vahia afag pumuet
  Se Vailala te sagasaga 'e Pasefike

 4. Rim'oli ma 'Amanaki
  Iria majau -rava ne simane
  Ma ri te pa kalua-ia 'e tupu'e