Forau Tonga Ta Puena Se Rotuma

Tune: tukuna na noqui loloma

 1. Forau Tonga ta puena se Rotuma
  La rar'ia 'osa temamfua
  Haua pure ne 'osa hanua
  E 'aiko ma 'aipeluga

 2. Chorus
  La i'ua suinemafa ne kokono ma ru
  Asoa ofiena ma Rotuma alalum
  Famsio se Leitunoa
  Haipeluga tae la afaga roa

 3. Kamatame 'e Noa'tau se Itu'muta
  Itu'ut makat la a'sokoa 'os kato 'aga
  Tariga sau fu hap'esea 'e laloga ne mara'e
  E reko tior'ak 'on 'iris ne garue sovea
  Utuena 'e palag-ne-asa ka tape' ma se utut 'e solog-asa

 4. Fa'af ta hot se ma 'on 'armea he rua
  Aoa ne tan mam ta tae 'e utus
  Sai'ak 'e Malhaha, Ropure ma Motusa
  Ka hele'uof se Alili 'e It'umuta