Fu'uou Ko Rotuma - Hef Rani

 1. Chorus
  Sui ne mafa jerujeru kalu
  'E ru ne 'otou huga
  Gou tae la la'atou
  Ko Rotuma fu'uou

 2. Ma..a..a..ne fatumanava 'ou aier se 'otou hanue
  Ne gou fupfupumea 'ae kal mao ra 'e gou
  Rotuma 'otou hanua helava

 3. Fa...a..a..kikia se asat ne la sol se ut sousou
  Gou 'inea 'e avat gou tae la rar sio la pal
  Teranit se Rotuma gou la ho'ietou