Fui Ie' Ta

 1. Toka te lulu faka lolo funu
  Tafaga moite'isi kauvaka mafua
  Suafua la hagota ma mane'a 'e 'atumotu
  'Ona lelei la 'isa la hot
  Rue se' la se a'noa tok
  Ma 'is la la'o 'e ava ne soko

 2. Ha'fufu 'e sava, sologa 'ahai
  Suasua ka vakai, se sari'I
  Ha'ufa se fara Lepi
  Ma la tukua 'isa 'avi
  'Umiena ma faktau ma futim
  Futimea ka Ron ma Ka'iri

 3. Feremea kanapu 'e isi-te-Hatan
  Seu ma hae se laloga ne vaka
  Feremea kanapu te mur veri
  Seu ma haesio se taumuri
  'Umiena ta 'i'oro
  Futimea ta 'aiko ma ko
  Ko sio ma sapo la mou
  Haesio ma 'isa la leuof

 4. Faurua 'isa la haiof
  Haiha'iga 'e gasava 'atumotu
  Peau fifi ka se 'on valu hot
  Valu ta pikisio ma tanu ta o-o
  Ma 'isa to