Gou Ne Io Ma Se Ae

 1. Gou ne io ma se ae
  Ma ta gou mae
  Takamasara ka lao vavare
  Otou ahae gou gora se ae
  Lelei la utua ma se tae
  Lelei la utua ma se tae

 2. Teisi hanit gou katu ma roa
  Hea la itarua la kaunohoga
  Foro fakarua
  Hat ai mamosa
  Ou ata ta ma na la gou la hoa
  Ou ata ta ma na la gou la hoa

 3. Kepoi ko hante
  Kal ae hanis aier e goua
  Temoite ne leum e sala sousou
  Ma ae la mato alelei ia gou
  La haharagi se ke hotua gou
  La haharagi se ke hotua gou

 4. Ma ae la faega ma ou ooii
  Tapen ir la oafoaf se gou
  La gou la leuof la fuuou tou
  La taia gou e sorot e turapogi
  La taia gou e sorot e turapog