Haina Os Ma Leum La Manea'

Beat: 013; rhythm:110

 1. Haina os ma leum la manea
  Hantei 'ae putua 'e tes
  Tes moi ta ae 'a ko hantei
  E avat ne 'ae me'ame'a
  Ta 'ae fup tape'ie

 2. Ae hoaf gou la re'ia 'au e'a
  Hanua pog se ma gou mos 'e kohea
  Fita' ma tag he ko gagaj
  la kukulua otou la la Ram ta se 'ania

 3. Kepoi ko hantei ka 'ae hanis aier
  Ae la mamaf se 'e mose
  Soroia 'au sospene ma rukua au umefe
  Ma ho' tanua 'au sapoag ha' ta

 4. Fuifui ta sorsoro la manea'
  Fo'an e laloga vao sea
  A'hae te maeva se 'ae ko hantei la
  Itarua la noh ag'esea