Hantei 'Ae Se Pikoi

 1. Asta sunu malamala
  Noa'ia ko Gagaja
  Re ma gou tak 'afa'afa
  Ka po ma 'itar haipoaga

 2. Aier fa' se mafamafa
  Huga mae ka masraga
  'E rer 'atmot se hanisi
  Parataisi ne Pasifika

 3. Hantei 'ae se pikoi
  Ka gou 'inea ma ofi
  Ke 'ae le' han ag'oroi
  Sianfit ma taprean se 'oroi