Hanua Te'isi Hanua Helava

Tune: Vodo mai e na Adi Keva
C: Ieli Fanmoa

 1. Huga si rere 'e hanisi
  Rou vah hanit ma laririi
  Otou o'o'i 'otou kainaga

 2. Hotien 'e Adi Keva, jijifua se li'u lala
  Ka 'oris pure la gou la pu ma 'e Labasa

 3. Hotiena 'e 'ahaifere huga 'inea ne tapene
  Vakai kalukalsio sasi ma lagi

 4. Pusio se Nausori hoti se motoka ne 'afa'afa
  La' te ma leuafua la ha'uena 'e Tamavua

 5. A'hae ma suinemafa hura
  'Otou hani ma le'e rua
  Sasi vae vahia gou 'e 'osa hanua

 6. Re mos ma kelea 'osa Gagaja, Sap'akimea puku maraga
  Gou ferehiti 'e lio ma gou mamafa

 7. Hanue te'isi hanua helava
  Hua'i teu ne kainaga
  Ri ne mauri ne 'af'afa rakasa'a

 8. Gagaj Jisu 'ae 'otou hua'i sai'akia 'e 'af af te isi
  Nohsio se Fiti, "Tora" Rotuma fu'uou