Hata Mara

 1. Hata-mara 'ipa 'afia ma rou
  Ka naenae-ia la atia ma gou
  'Otou hanisi tae la ala ma gou
  'Otou hanisi tae la ala ma gou

 2. Mafi ta fu'u, tukufua ma sousou
  Ka afasio afatea 'on 'ou
  Ka 'ae ne for a ma roa 'ia se gou
  Ka sei ta lelua 'ae la roua gou

 3. Matiti ne laloga vao hana
  Ka jerujeruena 'e tu'ufagata
  Manumanu laga mafa helava
  'U'uasio la gou faega ma

 4. Laloga mafa helava la kelekele
  Fakarua ne hula tae 'e rere
  Gou kelekele ma 'otou mafa rutuena
  Tavak-toto ka 'ae sikoa gou

 5. Manumanu ne ufaga saesae
  He'a se ko hantei ka gou hanue ma 'ae
  Pogi ta gou tu'unoa vavare
  Ka rani 'ia 'e a'ahae ne 'ae

 6. Huga sunu ma la'ola'o vavare
  Se Tukuriro gou he'a la sae
  Se manumanu ta fahepana 'ae
  Ka saisai'oa ne tei 'ou a'ahae

 7. Lagi se 'ese fuaga a'mou
  Murimea muri sala te fikou
  'Ukuparu la mata'ua Tiau
  La se mes'ia for 'on 'ou