Hefu Ma Hula - Takmatarua Ne Rotuma

Hefu ma hula, parataisi ne 'osa hanua
'E pogit te'is aogat ne kat mal ra , ne ma'ior 'itarua
Ma 'otar mafa ma 'otar lio ne po ma haipoaga
Ka ta'me teet a'aua masraga 'e 'ou mafa helava
'Ae kae-malumu ma 'otou huga ne ha' tutu se ala
Gou ke masraga 'e ti' ne 'otou 'ofa se 'aea ko gagaja
Sei ta 'inea ne 'ae ser het sor haprua ma nohnoh 'a-a-a ma
La mutmutua ma'oit 'e te'ne ava 'oris fatumanava
Parataisi 'is 'ea hevani ma maf riri' ne lagi
'E pogit ne 'ae sina ou ma he'a iris rak'aki