Helava Ne Asoha

 1. Helava ne asoha
  Ka as ta leuleusio la solo
  Rer pau ne tanu gou kelea 'ou malu
  Sunu ne huga ta gou katu

 2. Chorus
  Hanisi nae ma tae 'e fatu
  Suinemafa ne jerujeru kalu
  Kia'a asoha ne osia la malu
  A'haea 'ou laga mafa maru

 3. Matit ne rani
  Sina ka gou noh fea'aki
  Figalelei ma 'ae se mao'aki
  'Otar faeag fas'aki