Hilihilia Hanisi La' Se Fiti

 1. Hilihilia hanisi la' se Fiti
  Tauna'ia fui pene'isi
  Fui-toto ne 'otomis sasigi
  Pene'isi ka ofi mijimiji

 2. Chorus
  'Au-aue hantei
  Hanue 'otou fui he

 3. 'Aipoa 'e pogi tae la 'agi
  Se pepa ma la-a ne lagi
  Asa ne Rotuma tae la 'agi
  Pene'isi ka lagilagi

 4. Fui-helava 'is ko la a'hanisi
  'Amis gat ke mak la'riri'
  Ne leumea la kirikiri
  Ka pegu faka riri tini