"Honeymoon" Ta

 1. "Honeymoon " ta la a'sok se Mereke
  La po la keleau 'e helav ne rante

 2. Chorus
  Famor ma'oi faeag se ma
  Se 'ou fupfupu ko hantei
  Ma gou la re a'ahae ne la po tapen
  He'ama 'ae la 'otou kukuluge
  La 'itarua la 'inos a'lel

 3. Teranit 'is haipoag se' se rere
  'Otou huga gou 'oaf ka a'rere

 4. Te'ne te ne 'ae pa 'es 'e rante'
  Gou la po la na se 'ae ko hante

 5. Foro lelei mafa maru ka peka
  Sina gou noho ma he'ahe'a