Hula Ma'ama'a

 1. Sei mota ma gou la 'io 'io se laloga
  Rue rue ne rante' ka ia rue a'totoka
  Ko pelu 'isa la 'ea garue noanoa
  Huga siriena ma 'e hanisi ma 'ofa

 2. Taksio la faega ma 'ae 'e asoha
  Vakaiof se li'u, puluen rahi 'e laloga
  Ran'ia ma 'ae ma gou se vao niu muri
  Malu 'e tieri ma poa ne tefui

 3. Hula ma'ama'a lagi ta iri ma fora
  'Ofi se hune'ele po haua se mo'oga
  Hanis ko hantei ma 'ae se rere kaluga
  Puku ne hanisi tae 'e fan kuruga

 4. 'Otara faega la se furifuri tu-u
  Hele'uen se avat gou leuofua la fu'u
  Suinemafa hura 'e faega fakamuri
  Hele'uen se avat ne 'ahai tae la sui

 5. Heon heta 'e ran liam ta Degei tae la sui
  Ou ma feufeu'akia se Rakitefurusio
  Forau os ma ita-ita ka 'ahai pa la'ia
  'ena haisirigen mos ma ran'ia se faviga

 6. Faegam se gouag ko ki ne 'otou huga
  Fu'uou ma te' ne 'otar alalum
  Maomao foro maru 'e tautoga
  Hea' se ma ka avat 'itarua la kaunohoga