Isa - Lei Rotuma

 1. Chorus
  Isa - Lei Rotuma
  Isa 'ae ko Rotuma
  'Atumotut ne putu gou ma 'ae

 2. Kepoi ka gou ke noh sousou 'ia 'e 'ae
  Hun ma se seseva ne 'otou a'hae
  Re aramou ma 'ae la se fue'ia gou
  'Ae 'otou O'honi Rotuma.