Malu Fakafamori E Tu'ufaga

 1. Malu fakafamori 'e Tu'ufaga
  Pusio la gou faega mara
  Pua ifo ma haina tau ma ko
  Henusio ma ta'ia 'e hanono

 2. Faega a'koko te 'on 'ou
  Tae fatumanava 'ontou
  Gou la nae se ma se lala ne 'otou huga
  Se teranit ran te'i la gou la rou

 3. Faeg a'kok te gou ea 'i
  Kalu vahia faega siri
  Liuliu ne lolo mafa pipi
  Poa roa 'e takaga lalavi

 4. Chorus
  Ma 'ae la fu'uou
  Ka gou tae la la'a tou
  Ae la hanisi ko le'e han te
  Ma 'ae la naeia gou la maomaoetou