Manu 'E Rere Ne Tanu

 1. Aoga rue a'totoka
  Jiji la roua sologa
  Maeva taka se laloga
  Ka ru ne huga kat pora la toka

 2. Chorus
  Manu 'e rere ne tanu
  Gou noh ou ma katukatu
  Sina 'ae mafa maru
  'Au malu sik vahia se 'otou fatu

 3. A'fai se lio raumahini
  Fas'ak la gou la hanisi
  La se re ta ag sirsiri
  'Amnaki kop ma la sok miji

 4. Ouou 'e hanisi
  'E laloga ne matiti
  Pa ho'iof ma kikia se Fiti
  Furimaria kop ma la miji