Mia'sio La Ran'ia Hanua

 1. Mia'sio la ran'ia hanua
  hainoag se' la vaea 'itaraua
  Matiti ma sun ne 'otou mamaua
  Ho'ietou la noho mamaua

 2. Sala te'isi ko gagaja
  'Oroia 'e 'otou suinemafa
  Hua la'a ma gou 'inea
  Ho'ietou la taria 'ou faega

 3. Ou ou ma 'iof ma se laloga
  Ma a'hae ho'ietou se asohat
  Ne 'ae faeag kaha ma 'o'oroa
  Se 'otou kia tefui 'aipoa

 4. Tefui 'aipoa te'isi
  Ka la maomao tapen 'e 'otou mauri
  Jio 'e kor ma ragkari
  Poamea ma gou 'ae al'aki

 5. Asoha a'helava te'isi
  Fur hihit ma fake se gou 'e Heli
  'E pukut ne 'ae naam ko le' hani
  Se fek ka 'ae la aoa ta 'ou hani