Moea-Tiktik Ia Ta Tupu'e

 1. Moea-Tiktik ia ta tupu'e
  Mama'ere rousio la kel
  Tuan'ak valu, hoi 'ia pefa'e
  Raho tae la roua hanue .e .e

 2. Chorus
  Sua-mea 'e vaka
  Raho ma 'on kauvaka
  Taria firi, muria vaka
  Moeva hi'oena 'e moeva fava

 3. Forau te'i la la'ana
  Sa'au te 'on Vaimoana
  Valu ta piki, ma lamalama
  'Io ka solo ne Futuna maoana

 4. Vakai se li'u gasava
  Taritari se asa la palan
  Vakpare ta'a, ma hakeana
  Foareia tae la re 'ona afaga

 5. Solomena ma Koro
  'Af rua nihua se lopo
  Ma Pephaua, hani-he-rua
  Pu la osia 'omuar te ha'uaga

 6. 'Api roa 'e muri
  Fanafana ne Savai'i
  Ma mara pari, ma Fiatoso
  Ma mamaono rurukua 'e lopo

 7. Raho tukuena se Hatana
  Hanuet ne valu 'is kop la fafa
  Haiha'iga ma sao mafa
  Rapife'eni la mauri ko Gagaja