Naag ne Rotuma

 1. Kia'a ne asa ta raufakien
  Osi la futia Union Jack ke
  Rotuma na se Pertanie
  'E av 'on Sauhan ta Vikatorie

 2. Lio ne ki to haihaisirigen
  Fakarua hue ta ne Nafarue
  Gagaj Kavan ta tae 'e hune 'ele
  Ka 'ona sala soko 'e tu'urure

 3. Tarimea 'e ufa Gagaj Hale
  Rihap fu soko 'e hun Tie
  Faeaga ne puku Gagaja hatame
  Rotuma mouen se Pertanie

 4. Tagfanua 'uu 'e laloga favige
  La afagata se 'osa hanue
  Ueilei Gagaja 'os huga sirer
  Matini puiak 'e is pou te rer

 5. Ta-Val-Val-Ta la se mao 'e ta av
  Faki'oag naag ne Rotuma
  Faega hanisi Sauhani Gagaj
  Mata'ua Rotuma 'e te'u ne av