Noa'ia Au Fau Gagaja

Tune: (Fijian song- Mai Tatadra)

 1. Noa'ia au fau gagaja
  A'putsusun ne kato'aga
  Amis leumea la maka
  Ma ouou'akia ko gagaja

 2. Gagaj Marekao
  Faifaiaksea, Chairman George Fonmoa
  Christina au han Gagaja
  Amuar ava 'ut se mua
  Gagaj hanis ma 'is la na'ia
  Tefakhanisi ma ne vaohina
  La 'is la na 'e aier ne 'os huga
  Ka is se kokon'akia

 3. Chorus
  Kepoi ka teet sara
  E otomis maka
  Hanis ko gagaja ma rot'akia
  Kepoi ka 'otomis aga
  kat ho' furmaria ra se 'ausa
  Figalelei ma se fakmerea
  La 'ut se mua haihanisiga
  ma 'os garue agesea