Osi La Vasa 'E Tan

 1. Osi la vasa 'e tan
  Mesile ta forasi kal
  Tore-ne-sau la famu
  Kalvario ka se forau
  Rou vahia 'ona malu
  Katu'akia le'e hani 'ona la fam

 2. Teranit ne 'ona mafa
  A'amao se fanafan
  Suinemafa vilisio
  Ma hele'u la afaafa
  Ko'akia kapui
  Vasa kalu 'e tefui
  Se rere faki'oga 'ona le' hani