Parataisi

 1. Parataisi 'isa la 'ea
  Ne ia ri kelega rakasa'a
  'Ona laloga hua'i e Tupu'a lasa

 2. Huhuge ta ma 'ufi'ufi
  Se Ota mai ne Halafa
  Kaea 'e kasa ka nu'usura
  ke se pota hapa

 3. A'ahegua lagi te Maka
  Heguhegu a'ahelava
  Mose ma kele 'e 'otou fatumanava

 4. Hulihuli ferehiti
  Ne 'itarua la haipoaga
  Mose ma kele 'e 'otou fatumanava

 5. Na vahia se la'o rotu,
  Taus sia ke taumaka
  Ala ma suru la noho 'e Pure'aga