Pog 'Eseat Se 'Oroi

 1. Pog mumuet se 'Oroi
  Fakasara 'e lio ne pogi
  Tokatou 'e 'inea ne gou la ho'i
  Sina, 'ipa ma fu'uou
  Ta'ia 'e fekefeke se gou
  Uoi kelekele fakamuriau 'e gou

 2. Chorus
  Uoi-lelei 'inea ne tes ta
  Gou la furimaria
  A'arata ma temoit te' rat'ia
  Mamnaki 'e hai'uliga
  Ka 'ahai leum la ho'akia
  Oi-lelei hantei "cut, cut my kia"

 3. Sai'o vahi ma gou 'inea
  Moseana ka kalu 'e mane'a
  Mijaran se' ma saham ke se pepa
  'Eagke gou 'af'af'ia ne tese
  'Ae se a'ahae ne gou feke
  Pog te'isi fu'uetou la mata' lele'a

 4. Chorus
  Faega fas'aki ne o'o'i
  Noanoa la gou la ho'i
  Ta'ma te 'eseat gou 'ea "sa oti"