Pogi Ne Hula Ma'ama'a

 1. Pogi ne hula ma'ama'a
  A'ahelava ko Gagaja
  Ne 'itarua haipoaga ma
  Kamatan 'otar kaumane'aga

 2. Ka sei ta 'inea 'e ta ava
  Ne 'ae la furi ko Gagaja
  La ma se mon faeag ne sala ma
  Famori ko Hata-'Ai-Mara

 3. Sunu ka pula malamala
  'E 'otou fatumanava
  'E 'otou kokono isa ma
  Hanono 'e te'u ne ava

 4. He'a isa 'ontou
  Tuk rava ma aramou
  Ko Sina la ta'ia gou
  'E noh kokonot ma ouou

 5. Isa 'ae la 'ontou
  Ma tes ta kat atia gou
  La ta'ia 'e noh kokono ma ou
  E a'hae se for 'on'ou