Rea'uas Ma Te' Ne 'Au Fau Gagaja

Tune: Gagaj Far Ma Te Ne 'Au Fau Gagaj

 1. Rea'uas ma te'ne au fau gagaja
  Fa, haina, la'riri'i 'aus noa'ia

 2. Chorus
  'Aus noa'ia . . . . . . . . . . . ('aus noa'ia)
  'E gargarue . . . . . . . . . . . (e gargarue)
  Te lelei te la kel . . . . . . . (te lelei te la kel)

 3. Sok se 'os hanue te' . . . . . (sok se 'os hanue te')
  Ri a'helava fu 'e Ailala
  Manuiki 'ona asa ia la ri mane'aga

 4. Rea'uas ma Fekau hanis ma rot'aki
  Amis ne leum 'e fa'u 'eag ke 'amis manatu

 5. Apao ma Herena, Isireli ma Lijiana
  Aisea ma Koleta 'aus noaia