Rere Te Uea

 1. Hanua osia la malu
  Gou fu 'e rere ne fatu
  Kelea se helava ne tanu
  A'haea 'ou laga mafa maru

 2. Chorus
  Helava 'e rere te Uea
  Sina ne gou noho ma he'a he'a
  La 'itarua la faefaega
  'E pogi ne hula fisi peka
  Sasi ma valu ta peau
  Kalua 'e hotiga ma hafu
  Mamar 'ia e rere ne tanu
  Momon ma kal ho' karau

 3. Jorjor sio se solo
  Ka sal te rao 'e ma'ior toto
  'Ipa toto sio 'e foa
  He'a 'itar se A'e fau