Rogomea Hulet Tae Tanue

 1. Rogomea hula tae tanu'e
  Tauena hanisi ka 'oroien
  Sal ke 'ae la rou
  Ka gou la tupu'e
  Vae vahi ne 'otar kaluge

 2. Chorus
  Fu'uou ko hantei
  La'au ko kaluge
  Ka gou tae la tuku
  Se 'otou hanue
  Ro'ait, ro'ait fe'eni
  Ro'ait se Hevani
  Gagaja la hanisi
  Ka 'ae le'e hani