Sala Sousou

 1. Gou repa ma repa 'e 'otou mosega
  Sina gou he'ahe'a la 'itarua la kohea
  Sala sousou kane vasa 'e tanu
  Gou pa kel se 'aeag ka ne noa noa pau

 2. Ao sal ma katukatu
  A'hae ma suinemafa kalu
  Susunuge tae 'e fatu
  Afag 'on'ou ko mafa maru

 3. 'Ou faega ta 'ae 'ea
  O'o'i la rae ma gou la fea
  Gou po sema la 'avia sere
  Ko Sina la taria 'ou e'a

 4. Ava ma helava ne lagi
  Ava kal tari ko le' hani
  Te noanoa la fu'aki
  'E rante' ma 'e Lomalagi

 5. Hosa ne 'ai muakmuka
  'Ae 'esea 'e Rotuma
  Fupu te 'ae se 'on sararua
  Manea' ma vilian se telua