Sap'aki Se Ia

 1. Sap'aki se ia hosa ne 'ai
  Roso, 'Aifakfuru ma Kapui
  La osi la tukua 'e rani
  A'ahae ma suinemafa vili

 2. 'On kamataga ne foro la fupuena
  Fakarua ne hula to'a kele
  A'ahae ma 'inea ne tapene
  Ka Fu'umaru tae la mariuen

 3. 'Otou faega la 'auar ta'ea 'e ou
  Ka sun pau se huag 'on tou
  Gou 'inea ne 'auar ta noa 'e gou
  Ran te'is hanuet 'isa la rou