Siliva Ma Koula

 1. Faega ma gou, 'ae a'moumou
  Ka 'ae 'ea, 'ae la mou se gou
  Re utu se gou, fa'sio 'e ou
  Ka 'ae he' la vah gou

 2. 'Inea 'e 'ata, gou fa raksa'a
  ka gou ne put 'e 'uhi ma'a'ana
  Ka 'ou raksa'a, 'ae 'io mafa
  Ka aoaoa Gagaja

 3. Siliva ma Koula te fak Rotuma
  Ne gou af'ak ma tae 'e 'otou hanua
  La mata'ua 'otou kaluga
  Ne noh 'e 'otou huga

 4. Kelea'ehanisi manman moe te'isi
  Ka re sio ke firfiriag ne 'ou o'o''i
  Kelea'ehanisi huag ne sipi
  Ma 'ae tae la af'aki

 5. Lelei Gagaja, fa mafa helava
  Ka ha' 'ela to ti' la se 'a kafa
  'on mafa helava, lelei maoena
  Ma 'ae se huaha'a