Sine Te Rotuma

 1. Sine te Rotuma gou a'ahae
  Lelei la gou la faeag noho ma 'ae
  La 'otar ava se mao vavare
  Mane'a ma aoao 'ou vavane

 2. Sina 'ae la rere nojo ma haua
  Ka ne mane'a te'isi kal roa ma 'ausa
  Nihua ke 'ae 'e a'asunuhuga
  Ka tu famorit ne 'ae la a'moua
  Lelei la tohia 'otar rere kaluga

 3. Fe'en sema sok pau a'ahae ne rante
  Ka ne 'e pure'aga 'itara noho vae
  Ran'ia se faega vavare
  Moa toana ma gou 'io 'io mae
  Ka famori tu na huge se 'ae