Suisui 'Akia -Takmatarua Ne Rotuma

Suisui'akia se 'ou o' rua
Paesio la faeag fak temamfua
Haua Rotuma rae ma he'oa 'otou tau'uta
Ta'a teet ne gou aramou

Suisui 'akia se 'ou o' rua
Paesio la faeag fak temamfua
Haua Samoa rae ma he'oa 'otou pogaua
Ta'a teet ne gou aramou

Te ne huga hoi pepenuju tae la fora
Gou a'hae ma se 'aea ko gagaja
Haua la 'inea ma la na faksar
'Otou sea tae la ho'i ko gagaja

Oi-lei Papa 'ae se feke se ia
Gou ne la 'es ke 'e fa riaria
Ka 'inea ne tes ta se 'ona keia
Ka ia tae la 'es 'ao se 'isa

Mane'a hune'ele ta ne re 'e
uan-ne-faga
Ne gou leuofua 'e pa haifaegaga
Kaumo'omo'o ta ne re 'e vao kasa
La 'itarua la haipoaga