Suisui'akia –Takmatarua Ne Rotuma

 1. Suisui'akia se 'ou o' rua
  Paesio la faeag fak temamfua
  Heua Rotuma rae ma he'oua 'otou tau'uta
  Ta'a teet ne gou aramou

 2. Suisui 'akia se 'ou o' rua
  Paesio la faeag fak temamfua
  Heua Samo rae ma he'oua 'otou pogoua
  Ta'a teet ne gou aramou

 3. Te ne huga hoi pepenuju tae la for a
  Gou a'hae ma se 'ae a ko gagaj
  Heua la 'inea ma la na faksar
  'Otou sea tae la ho'I ko gagaja

 4. Oi-lei papa 'ae se feke se ia
  Gou ne la 'es ke 'e fa riaria
  Ka 'inea ne tes ta se 'ona keia
  Ka ia tae la 'es 'ao se 'isa

 5. Mane'a hune'ele ta ne re 'e uon-ne-faga
  Ne gou leuofua 'e pa haifaegaga
  Kaumo'omo'o ta ne re 'e vao kasa
  La 'itarua la haipoaga