Surakiof Gou

Tune:  Lomaloma

 1. Sur'akiof gou ma key
  Ouou e hanisi
  'Otou pa ese la gou la sai miji
  La manea 'e kesmasi

 2. 'Ae se feke ko hani gagaja
  Ma 'ae se naam ta motoka
  Ka fi`ama la gou la la'a 'e otou  la
  La famori la kele ma kaha