Te Aire Au Hanueta Sousou

 1. Te aire au hanueta sousou
  Te aire au hanueta sousou
  Ma gou vahia sema la mo' tukiriof
  Pog ta gou mos ouou

 2. Sala mamasa ka kalua e tan
  Gou fea kop ma atua la a
  Te moite vata se 'au hanua ta
  Ae keu ma moi ma otou 'uta kaokao

 3. Ae la la' ma gou la a'hae tapen
  A'hae ma se otar seksek
  La gou la soro ma kikia 'e sal ta
  E pa 'eset 'e 'ae ko gagaj

 4. Ahai te kauvaka e haian
  Gou 'io ma am taria
  Hanua mane'a 'e haian
  Ta teet ne am fasakia

 5. Fa'ia e puku ma namea se gou
  Kao sio ka hanis on 'ou
  Ka 'ae ne fora ma roa'ia se gou
  Ka sei ta lelua 'ae la roua gou