'Ae Ko Sine Te Haroia

 1. Sala e Upu se Hapamafau
  Taveke toto te fuamamau
  Hulihuli 'e kokono
  Se 'ou tavake toto
  Huge ta hanono
  Gou 'inea ne 'ae ne a'anoa

 2. Hulihuli 'e hanisi
  Se 'ae ko roso fisi
  Hanis moite'isi
  Gou la foraf 'e kisi

 3. Sina 'ae putu 'e tese
  'E avat 'ae me'ame'a
  Helav tes tae tore
  Ka gou kat 'es te la mere

 4. Hula ta pani se rere ne tanu
  Manea ma rani
  Is tae la kal'aki

 5. 'Ae Ko Sine Te Haroia
  Helava'ia 'ae 'e rani
  Tu'u noa 'otou hanisi
  La taka ma gou se Tia

 6. Fu'uou ko a'sunhuga
  Maka te'isi tae la mutua
  Mutua ma kokon ne huga
  Ka alalum 'ae 'e Vuravura