'Atumotu Helava

Tune: Noqui Tau

 1. 'Atumotu helavat is
  He'uau 'on asa Rotuma
  Kalu e li'u lala jarava

 2. Sa'au kalu
  Ona Ufaga fanfan fifisi ka mama'a
  Fuifuit ta to haisiriga

 3. Chorus
  Haua Rua, Husia Rua
  Ma 'Afgaha 'e palag as ta
  Uea, Hatana, Hafliua e soloag asta

 4. Solkope, Solnoho fuena se mafa hanua
  Vasa 'e tanu lala aria ufaga
  Solroroa, Sol Hefu ma Sal Maja ne lamlama
  Te'is sal lamlama ne Rotuma