'Ana Av Kesmasi, Av Ne 'Oaf'ofa

 1. 'Ana av Kesmasi, av ne 'oaf'ofa
  se te' ne 'is famor 'atakoa
  'Ana Laean ta ou ma aoaoa
  Ne sei ta ia po la i' la 'ania
  Firi leume (firi leume) 'e sal 'ofa ('e sal 'ofa)
  Leu hoi'aki (leu hoi'aki) mea 'e haipeluga
  Ka ia leu hoi'akimea 'e te 'ona
  La tafir'akia 'ou huaha'a

 2. Huaha'a la re, 'e av la re
  'Ae a'favir'akia hun se tese
  'Ana av mamaru ta leume
  Av het ne hef-ne-lagi la vilien
  Rante' ruerue (rante' ruerue) solo 'utuen (solo 'utuen)
  'Atmot te' la kel ma la la'tuen
  Ka lagi tae la takal'akia
  La fak se peap he 'oi-ia-ue
  'Os A'mauriag ta tae la no'oen