'E Southern Hemesfia

 1. 'E southern hemesfia
  'E sas ne Pasefika a.a..
  Fup sin 'atmot mea'me'at
  Kal 'e sa'au helavat
  Hanua 'ontou Rotuma

 2. Hanuet ne 'otou o'o'i
  Kainaga ma sasigiii
  Garue 'e huag fe'eni
  La Rotuma la rog ti'
  'E Ranrani ma Lagi

 3. Te mamfua ne par vahia
  Sap'ak Rotuma se Queen Viktoriaaa
  Foho ma puer nonojo kal
  Union Jak pui'ak ma mal
  Rotuma noh furmaria